הרשמה / התחברות

ארכיון כנסים והרצאות

כנסי החברה האנטומולוגית בישראל

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם