בעלי תפקידים

חברי ועד החברה האנטומולוגית לשנת 2022

נשיא כבוד: מנס ויסוקי – mans@netvision.net.il

נשיאה: נטע דורצ'ין – ndorchin@tauex.tau.ac.il | אתר אישי

מזכיר: דויד בן יקיר –  benyak@volcani.agri.gov.il | אתר אישי

גזברית:  יובל גוטליב-דרור – gottlieb.yuval@mail.huji.ac.il | אתר אישי

חברים מן המניין:

עדי בכר – adibehar@gmail.com | אתר אישי

אלעד חיל – elad_c@oranim.ac.il | אתר אישי

קוסטה מומצ'וגלו – kostasm@ekmd.huji.ac.il | אתר אישי

דנה מנט – danam@volcani.agri.gov.il | אתר אישי

ויקטוריה סורוקר – sorokerv@volcani.agri.gov.il | אתר אישי

טובית סימון – tovit@tauex.tau.ac.il

חברי המערכת של עיתון החברה האנטומולוגית Israel Journal of Entomology

עורך ראשי: מיכאל מוסטובסקי – mike.mostovski@gmail.com

מוראד גאנם – ghanim@volcani.agri.gov.il

משה גרשון – mois@post.tau.ac.il

נטע דורצ'ין – ndorchin@tauex.tau.ac.il

קוסטה מומצ'וגלו – kostasm@ekmd.huji.ac.il

עדה רפאלי – vtada@volcani.agri.gov.il

Marc E. Epstein (California Department of Food & Agriculture, USA) – Personal Website

David Furth (Smithsonian Institution, USA) – Personal Website

Levent Gültekin (Ataturk University, Turkey) – Personal Website

Frank-Thorsten Krell (Denver Museum of Nature and Science, USA) – Personal Website