הרשמה / התחברות

דרושים

דרושים תלמידי תואר שני, עדיפות לחובבי עכבישים

Spiders’ systematics is challenging, and requiring both morphological and advanced molecular techniques We aim to resolve the systematics of the Linyphiid spider Mermessus and we are looking for a spider keen MSc student!

The work is a collaboration between the Hebrew University National Natural History Collections (Givat-Ram campus) and the Koret School of Veterinary Medicine (Rehovot campus) Suitable candidates will be awarded with a full scholarship

.For details, please contact Prof

Yuval Gottlieb: gottlieb.yuval@mail.huji.ac.il
and Dr. Efrat Gavish Regev: efrat.gavish-regev@mail.huji.ac.il

TENURE TRACK FACULTY POSITION IN ENTOMOLOGY

The Department of Entomology of the Hebrew University of Jerusalem, invites applications for a tenure track faculty position in entomology. We seek candidates working in any field of Insect Science, either at the molecular, physiological or ecological level, relevant to agriculture and the environment. Starting date is 1 October 2023.

Starting rank will be commensurate with qualifications. Interested candidates should follow these instructions: website:https://en.hafakulta.agri.huji.ac.il/TenureTrackFacultyPositions Applications will be accepted until 9.9.2022.

Potential candidates are encouraged to contact the head of Department, Dr. Yael Mandelik, for further information: yael.mandelik@mail.huji.ac.il

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם