הרשמה / התחברות

הכנס הקרוב

קול קורא לכנס שיתקיים ב-27 באוקטובר 2024 יתפרסם בקרוב

לפני הרשמה לכנס והגשת התקצירים יש לשלם דמי השתתפות*.

לתשלום לכנס:

חבר רגיל – 200 ₪,
סטודנט / גמלאי – 100 ₪.

* אם שילמת את דמי ההשתתפות לכנס של 2023 (אשר בוטל עקב המלחמה), אין צורך לשלם השנה.

Before registering for the conference, and abstract submission – participation fees must be paid.*

Payment for the conference:

Regular member – NIS 200,
students / pensioners – NIS 100

* Those who paid the participation fee for the conference in 2023 (which was canceled due to the war), are exempt from paying for the upcoming conference.

להרשמה לכנס אנא מלאו את הפרטים הבאים
To register to the conference, please fill the following details

הגשת תקציר  Abstract submission

לפניך טופס הגשת התקציר לכנס השנתי.

אנא מלא/י את כל השדות המופיעים למטה. תקציר שיוגש בדרך אחרת לא יתקבל.
את התקציר יש להגיש בקובץ Word בלבד.
יש לערוך את התקציר על פי ההנחיות.
לאחר הגשת הטופס תישלח הודעת אישור בדוא"ל.
במקרה של בעיה יש לשלוח דוא”ל עם תאור הבעיה לטובית: tovit@tauex.tau.ac.il

Here is the abstract submission form for the annual conference.
Please fill in all the fields below. An abstract submitted in any other way will not be accepted.
The abstract should be submitted as a "Word" file.
The abstract should be edited according to the instructions.
After submitting the form, you will receive a notification by email that the abstract has been received.
In case of a problem, please send an email with a description of the problem to Tovit: tovit@tauex.tau.ac.il.

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם