הרשמה

הרשמה לחברה האנטומולוגית בישראל

אנו מבקשים לייעל את תהליך ההרשמה לחברה ומצרפים כאן טופס הרשמה אלקטרוני לרישום פרטי חבר והצטרפות לחברה.
שימו לב! תשלום דמי החבר מתבצע בתחילת השנה (ינואר) ואינו קשור לדמי ההרשמה לכנס השנתי!
מי שמשלם דמי חבר בינואר לא משלם דמי השתתפות בכנס השנתי וזכאי למגוון פעילויות שמציעה החברה במהלך השנה במחיר מופחת או ללא תשלום.

כתובת מגורים:

לתשלום דמי חבר:
חבר רגיל – 200 ₪, סטודנט או גמלאי – 100 ₪.