הרשמה

הרשמה לחברה האנטומולוגית בישראל

שלום רב,
אנו מבקשים לייעל את תהליך ההרשמה לחברה ומצרפים כאן טופס הרשמה אלקטרוני לרישום פרטי החבר. התשלום מתבצע בתקופה שלפני הכנס השנתי וכולל השתתפות בכנס וחברות בחברה האנטומולוגית בישראל.

כתובת מגורים: