הרשמה / התחברות

מלגת פרידברג

קול קורא להגשת בקשות למלגת נסיעה ע"ש ד"ר אמנון פרידברג לשנת 2022

הקרן למחקר אנטומולוגי על שם ד"ר אמנון פרידברג ז"ל תשתתף בהוצאות נסיעה לכנסים / סדנאות / קורסים / עבודת שדה בחו"ל של תלמידות ותלמידים לתארים מתקדמים בתחום האנטומולוגיה. המלגה היא על סך של עד 5000 ₪.
מועד אחרון להגשת בקשה: 30 במרץ 2022

המלגה מיועדת לתלמידים המבקשים לצאת לחו"ל למטרות המפורטות להלן ועומדים בדרישות הבאות:
א. חברים בחברה האנטומולוגית בישראל.
ב. רשומים בשנת הלימודים תשפ"ב ללימודי תואר שני או שלישי באחד מהמוסדות האקדמיים המוכרים על ידי המל"ג.
ג. משתתפים באופן פעיל בכנס (הצגת הרצאה או כרזה), סדנה, קורס או עבודת שדה בחו"ל העוסקים בנושאים אנטומולוגיים.
ד. במקרה בו עלות הנסיעה גבוהה מ-5000 ₪ , המלגה תוענק רק אם תהיה התחייבות של מקור
מימון נוסף להשלמת הסכום הדרוש לנסיעה.

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

1. שם התלמיד/ה
2. מוסד אקדמי
3. כתובת דואר אלקטרוני
4. תקציר של עבודת המחקר של התלמיד/ה (עד 250 מילים)
5. שם הכנס/קורס/סדנה/ עבודת שדה ומיקומם
6. מהות הפעילות של התלמיד/ה בחו"ל
7. קורות חיים הכוללות פירוט השתתפות בכנסים קודמים בארץ ובחו"ל וציון פרסים או מלגות קודמות
8. ממוצע ציונים בתואר שני
9. מכתב המלצה של המנחה המדגיש כיצד הכנס/קורס/סדנה יתרום לקידום עתידם המדעי והמחקרי של התלמיד/ה – ישלח ישירות על ידי המנחה למזכיר החברה, ולא יועבר על ידי התלמיד. 
10. פירוט ההוצאות הצפויות (כרטיס טיסה, דמי הרשמה, הוצאות לינה ואש"ל)
11. פירוט מקורות מימון נוספים לנסיעה וסכומם
12. התחייבות דיווח – על הזוכים יהיה להציג את הישגיהם המחקריים כהרצאה בכנס הבא של החברה האנטומולוגית בישראל.

אופן ההגשה
הבקשה תוגש כקובץ PDF ותישלח על ידי התלמיד/ה בדואר אלקטרוני למזכיר החברה האנטומולוגית בישראל' – ד"ר דוד בן יקיר, לכתובת: benyak@volcani.agri.gov.il
נא לציין את שם המגיש/ה בשם הקובץ!

הליך השיפוט
הבקשות יעברו הליך שיפוט והערכה בוועדה המונה 3 חברים מבין חברי הוועד של החברה
האנטומולוגית בישראל. ועדת השיפוט רשאית לבקש גם חוות דעת חיצוניות.
החלטת הוועדה על הזוכים תפורסם עד ה-24 באפריל באתר החברה.

https://www.entomology.org.il/about

שמות הזוכים במלגות נסיעה ע"ש ד"ר אמנון פרידברג בשנת 2022

אבי אליהו – המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

המלגה הוענקה למימון השתתפות בקורס THE BEE COURSE 2022; A Workshop for Conservation Biologists, Pollination Ecologists, & Other Biologists באריזונה, ארה"ב

 

לבונה בודנר לר – בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

המלגה הוענקה למימון השתתפות בכנס IUSSI 2022 – International Union for the Study of Social Insects בקליפורניה, ארה"ב

 

אריאל בר לב ויטרבו – המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית.

המלגה הוענקה למימון השתתפות בקורס The character concept in metabolic, physiological, and developmental evolution בוונציה, איטליה.

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם