הרשמה / התחברות

קישורים נבחרים

מוסדות מחקר בישראל

אגודות אנטומולוגיות ואתרים מדעיים

אתרי חובבים וצלמים

שמות פרוקי רגליים שאושרו על ידי האקדמיה ללשון העברית (חלקי)*

*האקדמיה ללשון עברית מפרסמת מדי פעם שמות של פרוקי רגליים שאושרו על ידה. ניתן לחפשם תחת הערך "בעלי חיים" בלשונית "עיון במילונים".

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם