הרשמה / התחברות

חברי כבוד

חברי כבוד של החברה האנטומולוגית

שנהשמותקישורים

2019

פרופ' אברהם חפץ

 

2019

דובי בנימיני

 

2018

ד"ר דני סימון

 

2018

ד"ר מיכאל סמיש

 

2016

ד"ר רמי הורביץ

 

2016

פרופ' עדה רפאלי

 

2015

פרופ' צבי מנדל

 

2015

ד"ר אמנון פרידברג

קישור

2014

פרופ' אפרים כהן

 

2014

ד"ר וולף קוסליצקי

 

2013

פרופ' פאדל מנסור

 

2012

פרופ' דן גרלינג

קישור

2012

פרופ' דוד וול

 

2012

פרופ' קוסטה מומצ'גלו

 

2011

פנחס אמתי

 

2011

שלמה אמתי

 

2011

ד"ר דני בלומברג

 

2011

ד"ר מנחם ברלינגר

 

2011

פרופ' יוסי שליין

 

2010

פרופ' מאיר ברוזה

 

2010

ד"ר יהודה ברוורמן

 

2010

ד"ר עזרא דונקלבלום

 

2010

פרופ' אנדי לרר

 

2010

ד"ר יעקוב עופר

קישור

2010

פרופ' אלי שעיה

 

2009

פרופ' שלום אפלבוים

 

2009

ד"ר מנס ויסוקי

 

2009

ד"ר יצחק ישעיה

 

2009

פרופ' יואל מרגלית

 

2009

ד"ר עמוס נבון

 

2009

עמוס רובין

 

2008

ד"ר יאיר בן דב

 

2008

פרופ' רחל גלון

 

2008

פרופ' אורי גרזון

 

2008

ד"ר יוסף הלפרין

 

2008

פרופ' אלכסנדר טהורי

 

2008

שלומית יתום בשם ד"ר שושנה יתום

 

2008

ד"ר ונציה מלמד

 

2008

פרופ' מאיר פנר

 
 

פרופ' אליהו סבירסקי

קישור

העמוד בשיפוץ ויעלה בקרוב

הכנס השנתי של החברה האנטומולוגית בישראל נדחה עקב האירועים הביטחוניים.

הודעה על מועד חדש תפורסם בהקדם